Từ khóa tìm kiếm: chế độ diệt chủng Pon Pol

“Phát ngôn của Thủ tướng Lý Hiển Long là điều không thể chấp nhận“
“Phát ngôn của Thủ tướng Lý Hiển Long là điều không thể chấp nhận“

VOV.VN - Đại biểu Dương Trung Quốc cho rằng, phát biểu Việt Nam “xâm lược”, “chiếm đóng” Campuchia của Thủ tướng Lý Hiển Long không thể chấp nhận.

“Phát ngôn của Thủ tướng Lý Hiển Long là điều không thể chấp nhận“

“Phát ngôn của Thủ tướng Lý Hiển Long là điều không thể chấp nhận“

VOV.VN - Đại biểu Dương Trung Quốc cho rằng, phát biểu Việt Nam “xâm lược”, “chiếm đóng” Campuchia của Thủ tướng Lý Hiển Long không thể chấp nhận.