Từ khóa tìm kiếm: chém đứt chân

Người đàn ông bị đối tượng lạ mặt chém gần đứt lìa chân
Người đàn ông bị đối tượng lạ mặt chém gần đứt lìa chân

VOV.VN - Ông Đ. vừa đi làm thì thấy hai thanh niên ở trước cổng nhà, hỏi con trai ông Đ. có nhà hay không. Biết con trai ông không có nhà, một trong hai người vung dao chém khiến ông Đ gần đứt lìa chân.  

Người đàn ông bị đối tượng lạ mặt chém gần đứt lìa chân

Người đàn ông bị đối tượng lạ mặt chém gần đứt lìa chân

VOV.VN - Ông Đ. vừa đi làm thì thấy hai thanh niên ở trước cổng nhà, hỏi con trai ông Đ. có nhà hay không. Biết con trai ông không có nhà, một trong hai người vung dao chém khiến ông Đ gần đứt lìa chân.