Từ khóa tìm kiếm: chỉ định nhân sự tại Đại hội

Lạm dụng chỉ định Bí thư cấp ủy "sẽ có rất nhiều hệ quả"

VOV.VN - Một cấp ủy, một Bí thư được bầu ra phải bảo đảm cho họ sự chính danh. Danh chính ngôn mới thuận.