Từ khóa tìm kiếm: chi phí sản xuất

The Economist: Việt Nam sẽ là “con hổ” tiếp theo của châu Á
The Economist: Việt Nam sẽ là “con hổ” tiếp theo của châu Á

VOV.VN -The Economist nhận định, sự thành công mang tính tích lũy của Việt Nam sẽ giúp quốc gia này vươn lên trở thành “con hổ” tiếp theo ở châu Á.

The Economist: Việt Nam sẽ là “con hổ” tiếp theo của châu Á

The Economist: Việt Nam sẽ là “con hổ” tiếp theo của châu Á

VOV.VN -The Economist nhận định, sự thành công mang tính tích lũy của Việt Nam sẽ giúp quốc gia này vươn lên trở thành “con hổ” tiếp theo ở châu Á.

Báo Anh: Việt Nam đối mặt rủi ro giảm phát
Báo Anh: Việt Nam đối mặt rủi ro giảm phát

VOV.VN - Thời báo tài chính Anh (Financial Times) nhận định, Việt Nam đã bắt đầu có những dấu hiệu cho thấy rủi ro giảm phát.

Báo Anh: Việt Nam đối mặt rủi ro giảm phát

Báo Anh: Việt Nam đối mặt rủi ro giảm phát

VOV.VN - Thời báo tài chính Anh (Financial Times) nhận định, Việt Nam đã bắt đầu có những dấu hiệu cho thấy rủi ro giảm phát.