Từ khóa tìm kiếm: chi phí thu hoạch lúa

Mưa dông gây khó khăn trong thu hoạch lúa Thu Đông
Mưa dông gây khó khăn trong thu hoạch lúa Thu Đông

VOV.VN - Người dân thuê máy cắt lúa đổ ngã tùy theo mức độ sẽ phải trả thêm từ 50.000-70.000 đồng/công.

Mưa dông gây khó khăn trong thu hoạch lúa Thu Đông

Mưa dông gây khó khăn trong thu hoạch lúa Thu Đông

VOV.VN - Người dân thuê máy cắt lúa đổ ngã tùy theo mức độ sẽ phải trả thêm từ 50.000-70.000 đồng/công.