Từ khóa tìm kiếm: chỉ số phát triển con người

Hướng đến Đại hội XIII: Không phải cứ thu nhập cao là sung sướng
Hướng đến Đại hội XIII: Không phải cứ thu nhập cao là sung sướng

VOV.VN - Qua dịch COVID-19, chúng ta càng hiểu rằng, hóa ra không phải cứ thu nhập cao là sung sướng, không phải cứ tăng trưởng kinh tế nhanh là sung sướng mà quan trọng nhất là cuộc sống bình yên và hạnh phúc.

Hướng đến Đại hội XIII: Không phải cứ thu nhập cao là sung sướng

Hướng đến Đại hội XIII: Không phải cứ thu nhập cao là sung sướng

VOV.VN - Qua dịch COVID-19, chúng ta càng hiểu rằng, hóa ra không phải cứ thu nhập cao là sung sướng, không phải cứ tăng trưởng kinh tế nhanh là sung sướng mà quan trọng nhất là cuộc sống bình yên và hạnh phúc.

Tăng thêm 1 bậc, Chỉ số phát triển con người của Việt Nam nói lên điều gì?
Tăng thêm 1 bậc, Chỉ số phát triển con người của Việt Nam nói lên điều gì?

VOV.VN - Với Chỉ số phát triển con người (HDI) 0,704, Việt Nam được xếp vào nhóm phát triển con người cao và xếp thứ 117/189 quốc gia và vùng lãnh thổ. 

Tăng thêm 1 bậc, Chỉ số phát triển con người của Việt Nam nói lên điều gì?

Tăng thêm 1 bậc, Chỉ số phát triển con người của Việt Nam nói lên điều gì?

VOV.VN - Với Chỉ số phát triển con người (HDI) 0,704, Việt Nam được xếp vào nhóm phát triển con người cao và xếp thứ 117/189 quốc gia và vùng lãnh thổ. 

Chỉ số phát triển con người ở Việt Nam đang giảm chậm
Chỉ số phát triển con người ở Việt Nam đang giảm chậm

VOV.VN - Trưởng đại diện UNDP ở Việt Nam cho biết, chính sách phát triển con người của Việt Nam phải đi đôi với việc xóa đói giảm nghèo.

Chỉ số phát triển con người ở Việt Nam đang giảm chậm

Chỉ số phát triển con người ở Việt Nam đang giảm chậm

VOV.VN - Trưởng đại diện UNDP ở Việt Nam cho biết, chính sách phát triển con người của Việt Nam phải đi đôi với việc xóa đói giảm nghèo.