Từ khóa tìm kiếm: chỉ thị 05 của bộ chính trị

“Học tập và làm theo Bác góp phần từng bước ngăn chặn sự suy thoái“

VOV.VN - Việc học tập và làm theo Bác góp phần từng bước ngăn chặn được sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; giải quyết hiệu quả nhiều bức xúc.

Sự lan tỏa của những giá trị cao đẹp trong thực hiện Chỉ thị 05

VOV.VN - Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đang tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Nhân lên giá trị cốt lõi tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

VOV.VN -Cốt cách, cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là minh chứng sinh động nhất để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân học và làm theo Người. 

Việc học tập nghị quyết còn tồn tại biểu hiện "sáng đông, chiều vắng"

VOV.VN -Ông Võ Văn Thưởng cho rằng, việc học tập nghị quyết vẫn tồn tại nhiều biểu hiện như "sáng đông, chiều vắng, đến không ghi chép, quán triệt không sâu".

Ông Võ Văn Thưởng: Khắc phục tình trạng tạo "sân sau" của DN Nhà nước

VOV.VN -Ông Võ Văn Thường khẳng định điều này tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương. 

Những bài học từ tấm gương của Bác Hồ tạo sức lan tỏa lớn trong xã hội

VOV.VN -Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã được Đảng ủy Khối và các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai nghiêm túc. 

Công bố quyết định kiểm tra đối với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương

Đoàn Kiểm tra số 717 công bố kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Ông Võ Văn Thưởng làm việc với Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao

VOV.VN - Ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh việc đề cao tinh thần tự giác, tự soi, tự sửa.

Ban cán sự Đảng Chính phủ thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4

VOV.VN - Theo đánh giá của Đoàn kiểm tra, Ban cán sự Đảng Chính phủ đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

“Xuất hiện nhiều tấm gương bình dị, có sức lan tỏa sâu rộng“

VOV.VN - Từ thực tiễn triển khai thực hiện đã có nhiều tấm gương bình dị nhưng có sức lan tỏa sâu rộng trong việc học tập và làm theo tấm gương của Bác.