Từ khóa tìm kiếm: Chỉ thị 11 của Ban Bí thư

Lãnh đạo vụ lợi thì chuyện quà cáp, biếu xén vẫn còn
Lãnh đạo vụ lợi thì chuyện quà cáp, biếu xén vẫn còn

VOV.VN - Cán bộ, công chức không gương mẫu, khi động cơ vụ lợi là mục đích của người lãnh đạo thì chuyện quà cáp, biếu xén vẫn còn tồn tại dai dẳng.

Lãnh đạo vụ lợi thì chuyện quà cáp, biếu xén vẫn còn

Lãnh đạo vụ lợi thì chuyện quà cáp, biếu xén vẫn còn

VOV.VN - Cán bộ, công chức không gương mẫu, khi động cơ vụ lợi là mục đích của người lãnh đạo thì chuyện quà cáp, biếu xén vẫn còn tồn tại dai dẳng.

Ông Vũ Mão: Cần xây dựng chế tài xử lý việc tặng quà Tết lãnh đạo
Ông Vũ Mão: Cần xây dựng chế tài xử lý việc tặng quà Tết lãnh đạo

VOV.VN - Về việc nghiêm cấm tặng quà Tết cho lãnh đạo, ông Vũ Mão cho rằng cần xây dựng những quy định cụ thể, đặc biệt là chế tài để xử lý vấn đề này.

Ông Vũ Mão: Cần xây dựng chế tài xử lý việc tặng quà Tết lãnh đạo

Ông Vũ Mão: Cần xây dựng chế tài xử lý việc tặng quà Tết lãnh đạo

VOV.VN - Về việc nghiêm cấm tặng quà Tết cho lãnh đạo, ông Vũ Mão cho rằng cần xây dựng những quy định cụ thể, đặc biệt là chế tài để xử lý vấn đề này.