Từ khóa tìm kiếm: chỉ thị của thủ tướng chính phủ về quản lý nhà chung cư

Tăng cường quản lý nhà nước đối với nhà chung cư

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị yêu cầu tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư.