Từ khóa tìm kiếm: chỉ tiêu thống kê

Đóng góp của KHCN đối với nền kinh tế phải được định lượng cụ thể

VOV.VN - “Khoa học công nghệ cần có bộ tiêu chí đo lường pháp lý, chứ không thể dừng lại ở cách tiếp cận chung chung khuyến khích, đẩy mạnh, tăng cường…”

Đến năm 2030, thu nhập người làm nông nghiệp ở Việt Nam tăng 1,5 lần

VOV.VN - Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 chấm dứt tình trạng thiếu đói, năng suất và thu nhập trong nông nghiệp tăng gấp 1,5 lần.

Công bố Bộ chỉ tiêu Thống kê Phát triển bền vững của Việt Nam

VOV.VN - Bộ chỉ tiêu Thống kê Phát triển bền vững nhằm cung cấp số liệu đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.