Từ khóa tìm kiếm: chia sẻ kinh nghiệm chống Covid-19

Bệnh viện Singapore chia sẻ kinh nghiệm chống Covid-19 với Đà Nẵng
Bệnh viện Singapore chia sẻ kinh nghiệm chống Covid-19 với Đà Nẵng

VOV.VN - Theo Chủ tịch BV Khoo Teck Puat, Việt Nam làm rất tốt việc phòng chống Covid-19, đặc biệt là cách ly ca mắc và các trường hợp tiếp xúc gần.

Bệnh viện Singapore chia sẻ kinh nghiệm chống Covid-19 với Đà Nẵng

Bệnh viện Singapore chia sẻ kinh nghiệm chống Covid-19 với Đà Nẵng

VOV.VN - Theo Chủ tịch BV Khoo Teck Puat, Việt Nam làm rất tốt việc phòng chống Covid-19, đặc biệt là cách ly ca mắc và các trường hợp tiếp xúc gần.