Từ khóa tìm kiếm: chiếm dụng vốn

Đói vốn, hàng loạt hợp tác xã ở Long An giải thể
Đói vốn, hàng loạt hợp tác xã ở Long An giải thể

VOV.VN - Vấn đề lớn nhất đối với hoạt động của HTX dù đã hoạt động ổn định nhiều năm là vốn và nhiều xã viên chưa thực sự tin tưởng vào HTX để góp vốn.

Đói vốn, hàng loạt hợp tác xã ở Long An giải thể

Đói vốn, hàng loạt hợp tác xã ở Long An giải thể

VOV.VN - Vấn đề lớn nhất đối với hoạt động của HTX dù đã hoạt động ổn định nhiều năm là vốn và nhiều xã viên chưa thực sự tin tưởng vào HTX để góp vốn.

Giám đốc tuồn hàng tỉ đồng vốn nhà nước cho công ty gia đình
Giám đốc tuồn hàng tỉ đồng vốn nhà nước cho công ty gia đình

Mua bán kiểu “phù phép”, mang tài sản nhà nước thế chấp vay vốn ngân hàng chủ yếu để chuyển vốn cho công ty gia đình.

Giám đốc tuồn hàng tỉ đồng vốn nhà nước cho công ty gia đình

Giám đốc tuồn hàng tỉ đồng vốn nhà nước cho công ty gia đình

Mua bán kiểu “phù phép”, mang tài sản nhà nước thế chấp vay vốn ngân hàng chủ yếu để chuyển vốn cho công ty gia đình.