Từ khóa tìm kiếm: chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018

21 tỉnh, thành phố phía Nam hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất
21 tỉnh, thành phố phía Nam hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất

VOV.VN -Các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường.

21 tỉnh, thành phố phía Nam hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất

21 tỉnh, thành phố phía Nam hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất

VOV.VN -Các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường.

Chiến dịch Giờ trái đất sau 10 năm đã tạo được sức lan tỏa lớn
Chiến dịch Giờ trái đất sau 10 năm đã tạo được sức lan tỏa lớn

VOV.VN -Chiến dịch Giờ trái đất tại Việt Nam sau 10 năm đã tạo được sức lan tỏa lớn. Hoạt động này thu hút trên 5.000 bạn trẻ và người dân TP HCM tham gia.

Chiến dịch Giờ trái đất sau 10 năm đã tạo được sức lan tỏa lớn

Chiến dịch Giờ trái đất sau 10 năm đã tạo được sức lan tỏa lớn

VOV.VN -Chiến dịch Giờ trái đất tại Việt Nam sau 10 năm đã tạo được sức lan tỏa lớn. Hoạt động này thu hút trên 5.000 bạn trẻ và người dân TP HCM tham gia.