Từ khóa tìm kiếm: chiến dịch Giờ trái đất sau 10 năm đã tạo được sức lan tỏ lớn

Chiến dịch Giờ trái đất sau 10 năm đã tạo được sức lan tỏa lớn
Chiến dịch Giờ trái đất sau 10 năm đã tạo được sức lan tỏa lớn

VOV.VN -Chiến dịch Giờ trái đất tại Việt Nam sau 10 năm đã tạo được sức lan tỏa lớn. Hoạt động này thu hút trên 5.000 bạn trẻ và người dân TP HCM tham gia.

Chiến dịch Giờ trái đất sau 10 năm đã tạo được sức lan tỏa lớn

Chiến dịch Giờ trái đất sau 10 năm đã tạo được sức lan tỏa lớn

VOV.VN -Chiến dịch Giờ trái đất tại Việt Nam sau 10 năm đã tạo được sức lan tỏa lớn. Hoạt động này thu hút trên 5.000 bạn trẻ và người dân TP HCM tham gia.