Từ khóa tìm kiếm: chiến khu Việt Bắc

Liên kết là “chìa khóa” phát triển du lịch Việt Bắc
Liên kết là “chìa khóa” phát triển du lịch Việt Bắc

VOV.VN - Nhiều doanh nghiệp cho rằng, 6 tỉnh Việt Bắc có đầy đủ tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch nhưng cần thêm sự liên kết, thống nhất về sản phẩm và công tác quảng bá xúc tiến.

Liên kết là “chìa khóa” phát triển du lịch Việt Bắc

Liên kết là “chìa khóa” phát triển du lịch Việt Bắc

VOV.VN - Nhiều doanh nghiệp cho rằng, 6 tỉnh Việt Bắc có đầy đủ tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch nhưng cần thêm sự liên kết, thống nhất về sản phẩm và công tác quảng bá xúc tiến.

Du lịch Việt Bắc thu hút khách bằng bản sắc độc đáo
Du lịch Việt Bắc thu hút khách bằng bản sắc độc đáo

VOV.VN - Là vùng đất giàu di sản và tiềm năng du lịch, các tỉnh Việt Bắc đang nỗ lực liên kết, tạo sức mạnh tổng hợp và xây dựng các sản phẩm du lịch mới để thu hút khách du lịch, khôi phục hoạt động trong điều kiện bình thường mới.

Du lịch Việt Bắc thu hút khách bằng bản sắc độc đáo

Du lịch Việt Bắc thu hút khách bằng bản sắc độc đáo

VOV.VN - Là vùng đất giàu di sản và tiềm năng du lịch, các tỉnh Việt Bắc đang nỗ lực liên kết, tạo sức mạnh tổng hợp và xây dựng các sản phẩm du lịch mới để thu hút khách du lịch, khôi phục hoạt động trong điều kiện bình thường mới.

Nhớ mãi kỷ niệm được gặp Bác Hồ ở Sơn La
Nhớ mãi kỷ niệm được gặp Bác Hồ ở Sơn La

VOV.VN - Với ông Lường Văn Chựa, những lời Bác căn dặn nhân dân các dân tộc huyện Yên Châu luôn là kim chỉ nam để ông phấn đấu học tập và noi theo.

Nhớ mãi kỷ niệm được gặp Bác Hồ ở Sơn La

Nhớ mãi kỷ niệm được gặp Bác Hồ ở Sơn La

VOV.VN - Với ông Lường Văn Chựa, những lời Bác căn dặn nhân dân các dân tộc huyện Yên Châu luôn là kim chỉ nam để ông phấn đấu học tập và noi theo.