Từ khóa tìm kiếm: chiến sỹ và doanh nhân

VOV tổ chức chương trình trực tiếp “Chiến sỹ và doanh nhân” xuân 2017
VOV tổ chức chương trình trực tiếp “Chiến sỹ và doanh nhân” xuân 2017

VOV.VN - VOV phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức chương trình trực tiếp “Chiến sỹ và doanh nhân” xuân 2017 vào lúc 9h30 ngày 18/1/2017.

VOV tổ chức chương trình trực tiếp “Chiến sỹ và doanh nhân” xuân 2017

VOV tổ chức chương trình trực tiếp “Chiến sỹ và doanh nhân” xuân 2017

VOV.VN - VOV phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức chương trình trực tiếp “Chiến sỹ và doanh nhân” xuân 2017 vào lúc 9h30 ngày 18/1/2017.