Từ khóa tìm kiếm: Chính phủ số

Kết nối dữ liệu để minh bạch hóa trong phát triển kinh tế số
Kết nối dữ liệu để minh bạch hóa trong phát triển kinh tế số

VOV.VN - Dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong chính phủ điện tử cũng như nền kinh tế số và là tài nguyên cần tận dụng khai thác, chia sẻ.

Kết nối dữ liệu để minh bạch hóa trong phát triển kinh tế số

Kết nối dữ liệu để minh bạch hóa trong phát triển kinh tế số

VOV.VN - Dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong chính phủ điện tử cũng như nền kinh tế số và là tài nguyên cần tận dụng khai thác, chia sẻ.

Phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số và nền kinh tế số
Phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số và nền kinh tế số

VOV.VN - Định danh và xác thực điện tử là một yêu cầu tất yếu cho việc xây dựng thành công Chính phủ điện tử.

Phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số và nền kinh tế số

Phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số và nền kinh tế số

VOV.VN - Định danh và xác thực điện tử là một yêu cầu tất yếu cho việc xây dựng thành công Chính phủ điện tử.

Xây dựng thành phố thông minh và cuộc đua tại Việt Nam
Xây dựng thành phố thông minh và cuộc đua tại Việt Nam

VOV.VN - Chính phủ và doanh nghiệp cần đồng hành trong cuộc đua chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh, chính quyền điện tử...

Xây dựng thành phố thông minh và cuộc đua tại Việt Nam

Xây dựng thành phố thông minh và cuộc đua tại Việt Nam

VOV.VN - Chính phủ và doanh nghiệp cần đồng hành trong cuộc đua chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh, chính quyền điện tử...

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Năm 2019 sẽ đẩy mạnh thanh toán điện tử
Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Năm 2019 sẽ đẩy mạnh thanh toán điện tử

VOV.VN - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ khẳng định kết quả của đánh giá mức độ sẵn sàng về Chính phủ số và Dữ liệu mở tại Việt Nam.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Năm 2019 sẽ đẩy mạnh thanh toán điện tử

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Năm 2019 sẽ đẩy mạnh thanh toán điện tử

VOV.VN - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ khẳng định kết quả của đánh giá mức độ sẵn sàng về Chính phủ số và Dữ liệu mở tại Việt Nam.

Việt Nam xây dựng hệ sinh thái số do người Việt phát triển và làm chủ
Việt Nam xây dựng hệ sinh thái số do người Việt phát triển và làm chủ

VOV.VN - Việt Nam hướng đến xây dựng hệ sinh thái số với các sản phẩm, dịch vụ, nền tảng số do người Việt tự phát triển và làm chủ.

Việt Nam xây dựng hệ sinh thái số do người Việt phát triển và làm chủ

Việt Nam xây dựng hệ sinh thái số do người Việt phát triển và làm chủ

VOV.VN - Việt Nam hướng đến xây dựng hệ sinh thái số với các sản phẩm, dịch vụ, nền tảng số do người Việt tự phát triển và làm chủ.

Cách mạng công nghiệp 4.0 - Cuộc “thay máu” khốc liệt của doanh nghiệp
Cách mạng công nghiệp 4.0 - Cuộc “thay máu” khốc liệt của doanh nghiệp

VOV.VN - Việt Nam đang có nhiều lợi thế trong CMCN 4.0, tuy nhiên để thực sự bắt nhịp, doanh nghiệp Việt cần trải qua cuộc "thay máu" khốc liệt.

Cách mạng công nghiệp 4.0 - Cuộc “thay máu” khốc liệt của doanh nghiệp

Cách mạng công nghiệp 4.0 - Cuộc “thay máu” khốc liệt của doanh nghiệp

VOV.VN - Việt Nam đang có nhiều lợi thế trong CMCN 4.0, tuy nhiên để thực sự bắt nhịp, doanh nghiệp Việt cần trải qua cuộc "thay máu" khốc liệt.

Việt Nam đã vào tốp 10 quốc gia phát triển nhất thế giới về viễn thông
Việt Nam đã vào tốp 10 quốc gia phát triển nhất thế giới về viễn thông

VOV.VN - Theo Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm, Việt Nam đang nghiên cứu triển khai 5G trong thời gian sớm nhất để đáp ứng yêu cầu Internet kết nối vạn vật (IoT).

Việt Nam đã vào tốp 10 quốc gia phát triển nhất thế giới về viễn thông

Việt Nam đã vào tốp 10 quốc gia phát triển nhất thế giới về viễn thông

VOV.VN - Theo Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm, Việt Nam đang nghiên cứu triển khai 5G trong thời gian sớm nhất để đáp ứng yêu cầu Internet kết nối vạn vật (IoT).

Việt Nam sẽ cơ bản có nền tảng tài chính số hiện đại vào năm 2025
Việt Nam sẽ cơ bản có nền tảng tài chính số hiện đại vào năm 2025

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Mai cho biết, đến năm 2025, Việt Nam sẽ cơ bản thiết lập nền tảng tài chính số hiện đại, công khai, minh bạch.

Việt Nam sẽ cơ bản có nền tảng tài chính số hiện đại vào năm 2025

Việt Nam sẽ cơ bản có nền tảng tài chính số hiện đại vào năm 2025

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Mai cho biết, đến năm 2025, Việt Nam sẽ cơ bản thiết lập nền tảng tài chính số hiện đại, công khai, minh bạch.

ASEAN có nhiều cơ hội trong cách mạng công nghiệp 4.0
ASEAN có nhiều cơ hội trong cách mạng công nghiệp 4.0

VOV.VN- Hội thảo ASEAN 4.0 nhận định, ASEAN là nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới với 630 triệu người, 260 triệu người thường xuyên truy cập Internet.

ASEAN có nhiều cơ hội trong cách mạng công nghiệp 4.0

ASEAN có nhiều cơ hội trong cách mạng công nghiệp 4.0

VOV.VN- Hội thảo ASEAN 4.0 nhận định, ASEAN là nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới với 630 triệu người, 260 triệu người thường xuyên truy cập Internet.

Xây dựng chính phủ số song hành với bảo đảm an ninh bảo mật
Xây dựng chính phủ số song hành với bảo đảm an ninh bảo mật

VOV.VN - Vụ việc dữ liệu y tế của 1,5 triệu người Singapore vừa bị đánh cắp đầu tháng 7 cho thấy sự bức thiết của an ninh bảo mật trong chính phủ điện tử.

Xây dựng chính phủ số song hành với bảo đảm an ninh bảo mật

Xây dựng chính phủ số song hành với bảo đảm an ninh bảo mật

VOV.VN - Vụ việc dữ liệu y tế của 1,5 triệu người Singapore vừa bị đánh cắp đầu tháng 7 cho thấy sự bức thiết của an ninh bảo mật trong chính phủ điện tử.