Từ khóa tìm kiếm: Chính phủ Venezuela

Chính phủ Venezuela và phe đối lập trở lại Barbados tiếp tục đàm phán
Chính phủ Venezuela và phe đối lập trở lại Barbados tiếp tục đàm phán

VOV.VN - Với sự trung gian của Na Uy, các bên tại Venezuela đến nay đã đạt được sự nhất trí về việc duy trì 1 nhóm đối thoại thường.

Chính phủ Venezuela và phe đối lập trở lại Barbados tiếp tục đàm phán

Chính phủ Venezuela và phe đối lập trở lại Barbados tiếp tục đàm phán

VOV.VN - Với sự trung gian của Na Uy, các bên tại Venezuela đến nay đã đạt được sự nhất trí về việc duy trì 1 nhóm đối thoại thường.