Từ khóa tìm kiếm: chính sách có hiệu lực từ tháng 10

Những chính sách nổi bật có hiệu lực trong tháng 10
Những chính sách nổi bật có hiệu lực trong tháng 10

VOV.VN -Mua thuốc cho con không cần CMND, dùng tay trần bán thức ăn bị phạt, bổ sung quy định về tinh giản biên chế...là những chính sách có hiệu lực từ 15/10.

Những chính sách nổi bật có hiệu lực trong tháng 10

Những chính sách nổi bật có hiệu lực trong tháng 10

VOV.VN -Mua thuốc cho con không cần CMND, dùng tay trần bán thức ăn bị phạt, bổ sung quy định về tinh giản biên chế...là những chính sách có hiệu lực từ 15/10.

Những quy định mới có hiệu lực từ tháng 10
Những quy định mới có hiệu lực từ tháng 10

VOV.VN - Thanh toán tiền khám khi cấp cứu từ 4 giờ trở lên, nghỉ phép của quân nhân, thông tin môi trường... là những quy định mới có hiệu lực từ tháng 10.

Những quy định mới có hiệu lực từ tháng 10

Những quy định mới có hiệu lực từ tháng 10

VOV.VN - Thanh toán tiền khám khi cấp cứu từ 4 giờ trở lên, nghỉ phép của quân nhân, thông tin môi trường... là những quy định mới có hiệu lực từ tháng 10.