Từ khóa tìm kiếm: chính sách đối ngoại của Biden

Khủng hoảng chính trị tại Nam Mỹ: “Cơn đau đầu” của Tổng thống Biden
Khủng hoảng chính trị tại Nam Mỹ: “Cơn đau đầu” của Tổng thống Biden

VOV.VN - Một lộ trình thống nhất của chính quyền Biden trong chính sách đối ngoại với Colombia, Ecuador và Peru vẫn chưa được hoạch định rõ ràng.

Khủng hoảng chính trị tại Nam Mỹ: “Cơn đau đầu” của Tổng thống Biden

Khủng hoảng chính trị tại Nam Mỹ: “Cơn đau đầu” của Tổng thống Biden

VOV.VN - Một lộ trình thống nhất của chính quyền Biden trong chính sách đối ngoại với Colombia, Ecuador và Peru vẫn chưa được hoạch định rõ ràng.

Vụ đảo chính Myanmar tạo thế khó cho Mỹ trong sứ mệnh “bảo vệ dân chủ”
Vụ đảo chính Myanmar tạo thế khó cho Mỹ trong sứ mệnh “bảo vệ dân chủ”

VOV.VN - Vụ đảo chính quân sự ở Myanmar vào hôm 1/2/2021 là một phép thử quan trọng về mức độ đi xa tới đâu của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden trong tái xác lập vai trò của Washington đối việc bảo vệ các “giá trị dân chủ” của họ.

Vụ đảo chính Myanmar tạo thế khó cho Mỹ trong sứ mệnh “bảo vệ dân chủ”

Vụ đảo chính Myanmar tạo thế khó cho Mỹ trong sứ mệnh “bảo vệ dân chủ”

VOV.VN - Vụ đảo chính quân sự ở Myanmar vào hôm 1/2/2021 là một phép thử quan trọng về mức độ đi xa tới đâu của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden trong tái xác lập vai trò của Washington đối việc bảo vệ các “giá trị dân chủ” của họ.

Chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời Biden kế thừa và thay đổi ra sao?
Chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời Biden kế thừa và thay đổi ra sao?

VOV.VN - Chính quyền Biden có quan điểm hoàn toàn trái ngược so với chính quyền tiền nhiệm về cách thức giải quyết những thách thức lớn nhất mà Mỹ phải đối mặt nhưng thay đổi sẽ không diễn ra trong “một sớm, một chiều”.

Chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời Biden kế thừa và thay đổi ra sao?

Chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời Biden kế thừa và thay đổi ra sao?

VOV.VN - Chính quyền Biden có quan điểm hoàn toàn trái ngược so với chính quyền tiền nhiệm về cách thức giải quyết những thách thức lớn nhất mà Mỹ phải đối mặt nhưng thay đổi sẽ không diễn ra trong “một sớm, một chiều”.

Nhân tố chính ảnh hưởng đến lựa chọn đội ngũ chính sách đối ngoại của ông Biden
Nhân tố chính ảnh hưởng đến lựa chọn đội ngũ chính sách đối ngoại của ông Biden

VOV.VN - Mỹ sẽ ít đóng vai trò chủ đạo hơn trong các vấn đề quốc tế, không phải do kết quả cuộc bầu cử năm 2020 hay cuộc bầu cử năm 2016 mà là do những thay đổi lớn về địa chính trị.

Nhân tố chính ảnh hưởng đến lựa chọn đội ngũ chính sách đối ngoại của ông Biden

Nhân tố chính ảnh hưởng đến lựa chọn đội ngũ chính sách đối ngoại của ông Biden

VOV.VN - Mỹ sẽ ít đóng vai trò chủ đạo hơn trong các vấn đề quốc tế, không phải do kết quả cuộc bầu cử năm 2020 hay cuộc bầu cử năm 2016 mà là do những thay đổi lớn về địa chính trị.