Từ khóa tìm kiếm: chính sách tiền lương

Thị trường lao động Việt Nam vẫn bộc lộ bất cập
Thị trường lao động Việt Nam vẫn bộc lộ bất cập

VOV.VN - Theo đánh giá của CIEM, thị trường lao động Việt Nam vẫn là thị trường dư thừa lao động, chất lượng việc làm chưa cao; phát triển không đồng đều, mất cân đối cung - cầu lao động giữa các vùng, khu vực, ngành nghề kinh tế.

Thị trường lao động Việt Nam vẫn bộc lộ bất cập

Thị trường lao động Việt Nam vẫn bộc lộ bất cập

VOV.VN - Theo đánh giá của CIEM, thị trường lao động Việt Nam vẫn là thị trường dư thừa lao động, chất lượng việc làm chưa cao; phát triển không đồng đều, mất cân đối cung - cầu lao động giữa các vùng, khu vực, ngành nghề kinh tế.

Tiền lương có nhiều điểm mới từ 1/1/2021
Tiền lương có nhiều điểm mới từ 1/1/2021

VOV.VN - Từ ngày 1/1/2021, Bộ luật Lao động 2019 chính thức có hiệu lực với nhiều chính sách nổi bật về lao động tiền lương người lao động cần biết.

Tiền lương có nhiều điểm mới từ 1/1/2021

Tiền lương có nhiều điểm mới từ 1/1/2021

VOV.VN - Từ ngày 1/1/2021, Bộ luật Lao động 2019 chính thức có hiệu lực với nhiều chính sách nổi bật về lao động tiền lương người lao động cần biết.

Tiền lương toàn cầu giảm do dịch Covid-19
Tiền lương toàn cầu giảm do dịch Covid-19

VOV.VN - Theo một báo cáo mới của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), đại dịch Covid-19 đã khiến tiền lương tháng giảm đi hoặc tăng chậm hơn trong 6 tháng đầu năm 2020 ở 2/3 quốc gia toàn cầu có số liệu chính thức.

Tiền lương toàn cầu giảm do dịch Covid-19

Tiền lương toàn cầu giảm do dịch Covid-19

VOV.VN - Theo một báo cáo mới của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), đại dịch Covid-19 đã khiến tiền lương tháng giảm đi hoặc tăng chậm hơn trong 6 tháng đầu năm 2020 ở 2/3 quốc gia toàn cầu có số liệu chính thức.

Gắn dự báo nguồn lao động với chính sách tiền lương
Gắn dự báo nguồn lao động với chính sách tiền lương

VOV.VN - Nguồn lao động phải gắn với quy hoạch từng nhóm ngành nghề để không thừa lao động, nguồn lực. Việc này là để phục vụ người lao động tìm được việc làm, tăng thu nhập trong bối cảnh cạnh tranh hiện nay.

Gắn dự báo nguồn lao động với chính sách tiền lương

Gắn dự báo nguồn lao động với chính sách tiền lương

VOV.VN - Nguồn lao động phải gắn với quy hoạch từng nhóm ngành nghề để không thừa lao động, nguồn lực. Việc này là để phục vụ người lao động tìm được việc làm, tăng thu nhập trong bối cảnh cạnh tranh hiện nay.

Cải cách tiền lương: Nhà nước sẽ không can thiệp lương của DNNN
Cải cách tiền lương: Nhà nước sẽ không can thiệp lương của DNNN

VOV.VN - Đến 2021, Nhà nước không can thiệp vào thang, bảng lương của doanh nghiệp, nhưng sẽ có mức lương tối thiểu, người lao động có thể thỏa thuận lương.

Cải cách tiền lương: Nhà nước sẽ không can thiệp lương của DNNN

Cải cách tiền lương: Nhà nước sẽ không can thiệp lương của DNNN

VOV.VN - Đến 2021, Nhà nước không can thiệp vào thang, bảng lương của doanh nghiệp, nhưng sẽ có mức lương tối thiểu, người lao động có thể thỏa thuận lương.

Chính sách tiền lương, bảo hiểm y tế có hiệu lực trong tháng 12/2018
Chính sách tiền lương, bảo hiểm y tế có hiệu lực trong tháng 12/2018

Nhiều chính sách mới sẽ có hiệu lực trong tháng 12/2018 như: quy định mới về tiền lương ngày nghỉ lễ, xếp lương công chức quản lý doanh nghiệp Nhà nước.

Chính sách tiền lương, bảo hiểm y tế có hiệu lực trong tháng 12/2018

Chính sách tiền lương, bảo hiểm y tế có hiệu lực trong tháng 12/2018

Nhiều chính sách mới sẽ có hiệu lực trong tháng 12/2018 như: quy định mới về tiền lương ngày nghỉ lễ, xếp lương công chức quản lý doanh nghiệp Nhà nước.

Quy định mới về tiền lương doanh nghiệp có hiệu lực từ tháng 11/2018
Quy định mới về tiền lương doanh nghiệp có hiệu lực từ tháng 11/2018

VOV.VN -Doanh nghiệp xây dựng định mức lao động làm cơ sở để trả lương cho người lao động hưởng lương theo sản phẩm, đảm bảo các nguyên tắc.

Quy định mới về tiền lương doanh nghiệp có hiệu lực từ tháng 11/2018

Quy định mới về tiền lương doanh nghiệp có hiệu lực từ tháng 11/2018

VOV.VN -Doanh nghiệp xây dựng định mức lao động làm cơ sở để trả lương cho người lao động hưởng lương theo sản phẩm, đảm bảo các nguyên tắc.

Chính phủ ban hành Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương
Chính phủ ban hành Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương

VOV.VN - Chương trình phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2021 thực hiện áp dụng chế độ tiền lương mới theo vị trí việc làm.

Chính phủ ban hành Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương

Chính phủ ban hành Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương

VOV.VN - Chương trình phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2021 thực hiện áp dụng chế độ tiền lương mới theo vị trí việc làm.

“Lười học Nghị quyết là biểu hiện của suy thoái tư tưởng chính trị“
“Lười học Nghị quyết là biểu hiện của suy thoái tư tưởng chính trị“

VOV.VN -Ông Võ Văn Thưởng cho rằng, lười học Chủ nghĩa Mác Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước là một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị. 

“Lười học Nghị quyết là biểu hiện của suy thoái tư tưởng chính trị“

“Lười học Nghị quyết là biểu hiện của suy thoái tư tưởng chính trị“

VOV.VN -Ông Võ Văn Thưởng cho rằng, lười học Chủ nghĩa Mác Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước là một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị. 

 Kiên quyết khắc phục "bệnh" lười học Nghị quyết, học đối phó
Kiên quyết khắc phục "bệnh" lười học Nghị quyết, học đối phó

VOV.VN - Đây là yêu cầu của Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tại Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7

 Kiên quyết khắc phục "bệnh" lười học Nghị quyết, học đối phó

Kiên quyết khắc phục "bệnh" lười học Nghị quyết, học đối phó

VOV.VN - Đây là yêu cầu của Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tại Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7