Từ khóa tìm kiếm: chính trường nước Anh

Bước ngoặt mới trên chính trường nước Anh
Bước ngoặt mới trên chính trường nước Anh

VOV.VN - Nước Anh đã bầu ra được Thủ tướng mới, đó là ông Boris Johnson sau cuộc bỏ phiếu của Đảng Bảo thủ ngày 22/7.

Bước ngoặt mới trên chính trường nước Anh

Bước ngoặt mới trên chính trường nước Anh

VOV.VN - Nước Anh đã bầu ra được Thủ tướng mới, đó là ông Boris Johnson sau cuộc bỏ phiếu của Đảng Bảo thủ ngày 22/7.

Chính phủ của Thủ tướng May sắp sụp đổ hoặc đang củng cố quyền lực
Chính phủ của Thủ tướng May sắp sụp đổ hoặc đang củng cố quyền lực

VOV.VN - Tình hình chính trường nước Anh đang trở nên phức tạp khi hai Bộ trưởng quan trọng bậc nhất đối với vấn đề Brexit đã từ chức.

Chính phủ của Thủ tướng May sắp sụp đổ hoặc đang củng cố quyền lực

Chính phủ của Thủ tướng May sắp sụp đổ hoặc đang củng cố quyền lực

VOV.VN - Tình hình chính trường nước Anh đang trở nên phức tạp khi hai Bộ trưởng quan trọng bậc nhất đối với vấn đề Brexit đã từ chức.