Từ khóa tìm kiếm: Chip Foose

Không ưng mắt, NTK Chip Foose thiết kế lại BME M3 2021
Không ưng mắt, NTK Chip Foose thiết kế lại BME M3 2021

VOV.VN - Không bằng lòng với thiết kế của chiếc BMW M3 2021, NTK Chip Foose (Mỹ) đã tự mình phác thảo lại một phiên bản khác của mẫu xe này theo ý cá nhân.

Không ưng mắt, NTK Chip Foose thiết kế lại BME M3 2021

Không ưng mắt, NTK Chip Foose thiết kế lại BME M3 2021

VOV.VN - Không bằng lòng với thiết kế của chiếc BMW M3 2021, NTK Chip Foose (Mỹ) đã tự mình phác thảo lại một phiên bản khác của mẫu xe này theo ý cá nhân.