Từ khóa tìm kiếm: cho rormosa thuê đất

Formosa xả thải: Hà Tĩnh cấp phép 70 năm là vượt cấp
Formosa xả thải: Hà Tĩnh cấp phép 70 năm là vượt cấp

VOV.VN - Việc cấp phép đầu tư và cho thuê đất trên 50 năm thuộc thẩm quyền của Chính phủ căn cứ vào nguồn vốn đầu tư, các điều kiện khó khăn.

Formosa xả thải: Hà Tĩnh cấp phép 70 năm là vượt cấp

Formosa xả thải: Hà Tĩnh cấp phép 70 năm là vượt cấp

VOV.VN - Việc cấp phép đầu tư và cho thuê đất trên 50 năm thuộc thẩm quyền của Chính phủ căn cứ vào nguồn vốn đầu tư, các điều kiện khó khăn.