Từ khóa tìm kiếm: chống bão số 3 tại Quảng Ninh

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo chống bão số 3 tại Quảng Ninh
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo chống bão số 3 tại Quảng Ninh

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo phòng chống bão số 3 tại tuyến đê xung yếu của Quảng Ninh.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo chống bão số 3 tại Quảng Ninh

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo chống bão số 3 tại Quảng Ninh

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo phòng chống bão số 3 tại tuyến đê xung yếu của Quảng Ninh.