Từ khóa tìm kiếm: chủ đâu tư

Vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng: Thứ trưởng Xây dựng nói gì?
Vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng: Thứ trưởng Xây dựng nói gì?

VOV.VN-Thứ trưởng Bộ Xây dựng: Chủ đầu tư hầm thủy điện Đạ Dâng phải có trách nhiệm quản lý chất lượng, còn nhà thầu chịu trách nhiệm sản phẩm làm ra.

Vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng: Thứ trưởng Xây dựng nói gì?

Vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng: Thứ trưởng Xây dựng nói gì?

VOV.VN-Thứ trưởng Bộ Xây dựng: Chủ đầu tư hầm thủy điện Đạ Dâng phải có trách nhiệm quản lý chất lượng, còn nhà thầu chịu trách nhiệm sản phẩm làm ra.