Từ khóa tìm kiếm: chủ động phòng chống dịch heo Châu Phi

TP HCM quyết liệt, chủ động phòng chống dịch tả heo Châu Phi
TP HCM quyết liệt, chủ động phòng chống dịch tả heo Châu Phi

VOV.VN - Tại cuộc họp Kinh tế xã hội hai tháng đầu năm 2019, nội dung phòng chống dịch tả heo châu Phi đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của UBND TP.

TP HCM quyết liệt, chủ động phòng chống dịch tả heo Châu Phi

TP HCM quyết liệt, chủ động phòng chống dịch tả heo Châu Phi

VOV.VN - Tại cuộc họp Kinh tế xã hội hai tháng đầu năm 2019, nội dung phòng chống dịch tả heo châu Phi đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của UBND TP.