Từ khóa tìm kiếm: chủ nghĩa bảo hộ

Toàn cầu hóa là xu thế chủ đạo của kinh tế thế giới
Toàn cầu hóa là xu thế chủ đạo của kinh tế thế giới

VOV.VN - Nhận định được đưa ra tại Diễn đàn kinh tế Davos mùa hè 2017 mới khai mạc tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.

Toàn cầu hóa là xu thế chủ đạo của kinh tế thế giới

Toàn cầu hóa là xu thế chủ đạo của kinh tế thế giới

VOV.VN - Nhận định được đưa ra tại Diễn đàn kinh tế Davos mùa hè 2017 mới khai mạc tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.