Từ khóa tìm kiếm: chủ nghĩa Trump

Chia rẽ trong lòng đảng Cộng hòa thời hậu Trump
Chia rẽ trong lòng đảng Cộng hòa thời hậu Trump

VOV.VN - Chia rẽ đang diễn ra trong nội bộ đảng Cộng hòa khi các thành viên của đảng này bắt đầu xem xét ảnh hưởng cựu Tổng thống Trump và di sản của ông đối với tương lai của họ.

Chia rẽ trong lòng đảng Cộng hòa thời hậu Trump

Chia rẽ trong lòng đảng Cộng hòa thời hậu Trump

VOV.VN - Chia rẽ đang diễn ra trong nội bộ đảng Cộng hòa khi các thành viên của đảng này bắt đầu xem xét ảnh hưởng cựu Tổng thống Trump và di sản của ông đối với tương lai của họ.

Nội các đầy tiềm năng của Joe Biden với sứ mệnh “hàn gắn” nước Mỹ
Nội các đầy tiềm năng của Joe Biden với sứ mệnh “hàn gắn” nước Mỹ

VOV.VN - Sau khi được truyền thông Mỹ công bố là người chiến thắng trong cuộc bầu cử, ông Joe Biden đã bắt tay vào xây dựng chính quyền, đảm bảo các công việc sẵn sàng được thực hiện sau thời điểm ông nhậm chức (20/1/2021).

Nội các đầy tiềm năng của Joe Biden với sứ mệnh “hàn gắn” nước Mỹ

Nội các đầy tiềm năng của Joe Biden với sứ mệnh “hàn gắn” nước Mỹ

VOV.VN - Sau khi được truyền thông Mỹ công bố là người chiến thắng trong cuộc bầu cử, ông Joe Biden đã bắt tay vào xây dựng chính quyền, đảm bảo các công việc sẵn sàng được thực hiện sau thời điểm ông nhậm chức (20/1/2021).

Vì sao ông Trump vẫn có tầm ảnh hưởng dù có tái đắc cử hay không?
Vì sao ông Trump vẫn có tầm ảnh hưởng dù có tái đắc cử hay không?

VOV.VN - Dù có tái đắc cử hay không thì những chính sách của Tổng thống Trump vẫn có ảnh hưởng với nước Mỹ, đảng Cộng hòa và thậm chí trở thành một phần thước đo của một tổng thống tương lai.

Vì sao ông Trump vẫn có tầm ảnh hưởng dù có tái đắc cử hay không?

Vì sao ông Trump vẫn có tầm ảnh hưởng dù có tái đắc cử hay không?

VOV.VN - Dù có tái đắc cử hay không thì những chính sách của Tổng thống Trump vẫn có ảnh hưởng với nước Mỹ, đảng Cộng hòa và thậm chí trở thành một phần thước đo của một tổng thống tương lai.

Donald Trump thất cử nhưng “chủ nghĩa Trump” vẫn có tầm ảnh hưởng lớn
Donald Trump thất cử nhưng “chủ nghĩa Trump” vẫn có tầm ảnh hưởng lớn

VOV.VN - Mặc dù Tổng thống Trump thất cử nhưng sức ảnh hưởng của “Chủ nghĩa Trump” và chính sách “Nước Mỹ trên hết” vẫn còn lan tỏa mạnh mẽ.

Donald Trump thất cử nhưng “chủ nghĩa Trump” vẫn có tầm ảnh hưởng lớn

Donald Trump thất cử nhưng “chủ nghĩa Trump” vẫn có tầm ảnh hưởng lớn

VOV.VN - Mặc dù Tổng thống Trump thất cử nhưng sức ảnh hưởng của “Chủ nghĩa Trump” và chính sách “Nước Mỹ trên hết” vẫn còn lan tỏa mạnh mẽ.