Từ khóa tìm kiếm: chủ nhà đánh người ở tàn nhẫn

Chiều nay có kết quả giám định thương tật cô gái giúp việc bị tra tấn
Chiều nay có kết quả giám định thương tật cô gái giúp việc bị tra tấn

VOV.VN - Dự kiến, đến cuối giờ chiều nay sẽ có kết quả giám định thương tật đối với chị Y Nhiêu. 

Chiều nay có kết quả giám định thương tật cô gái giúp việc bị tra tấn

Chiều nay có kết quả giám định thương tật cô gái giúp việc bị tra tấn

VOV.VN - Dự kiến, đến cuối giờ chiều nay sẽ có kết quả giám định thương tật đối với chị Y Nhiêu.