Từ khóa tìm kiếm: Chủ tịch Hạ viện Bỉ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Chủ tịch Hạ viện Bỉ ​
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Chủ tịch Hạ viện Bỉ ​

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Hạ viện Bỉ đánh giá, hai bên cần nỗ lực khai thác hết các tiềm năng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Chủ tịch Hạ viện Bỉ ​

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Chủ tịch Hạ viện Bỉ ​

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Hạ viện Bỉ đánh giá, hai bên cần nỗ lực khai thác hết các tiềm năng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.