Từ khóa tìm kiếm: Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ

Ngày đầu TP Thủ Đức hoạt động: Vẫn giải quyết công việc bình thường
Ngày đầu TP Thủ Đức hoạt động: Vẫn giải quyết công việc bình thường

VOV.VN - Bắt đầu từ ngày 22/1, bộ máy chính quyền thành phố Thủ Đức, TPHCM chính thức đi vào hoạt động. Tại trụ sở của UBND thành phố Thủ Đức (UBND Quận 2 cũ), người dân vẫn tới làm thủ tục hành chính, hoạt động của cơ quan chức năng vẫn diễn ra bình thường.

Ngày đầu TP Thủ Đức hoạt động: Vẫn giải quyết công việc bình thường

Ngày đầu TP Thủ Đức hoạt động: Vẫn giải quyết công việc bình thường

VOV.VN - Bắt đầu từ ngày 22/1, bộ máy chính quyền thành phố Thủ Đức, TPHCM chính thức đi vào hoạt động. Tại trụ sở của UBND thành phố Thủ Đức (UBND Quận 2 cũ), người dân vẫn tới làm thủ tục hành chính, hoạt động của cơ quan chức năng vẫn diễn ra bình thường.