Từ khóa tìm kiếm: Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ

Điều chưa biết về tân Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ
Điều chưa biết về tân Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ

VOV.VN - Mark A. Milley chưa từng lên kế hoạch sẽ dành cả đời phục vụ trong quân đội.

Điều chưa biết về tân Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ

Điều chưa biết về tân Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ

VOV.VN - Mark A. Milley chưa từng lên kế hoạch sẽ dành cả đời phục vụ trong quân đội.

Thái Lan đang đi đúng lộ trình dân chủ kiểu Thái
Thái Lan đang đi đúng lộ trình dân chủ kiểu Thái

VOV.VN - Thái Lan đang tiếp cận phương châm “Thái Lan trước hết” để chăm sóc cuộc sống cho người dân và đảm bảo lợi ích của đất nước.

Thái Lan đang đi đúng lộ trình dân chủ kiểu Thái

Thái Lan đang đi đúng lộ trình dân chủ kiểu Thái

VOV.VN - Thái Lan đang tiếp cận phương châm “Thái Lan trước hết” để chăm sóc cuộc sống cho người dân và đảm bảo lợi ích của đất nước.