Từ khóa tìm kiếm: Chủ tịch Quốc hội thăm Ma-roc

Củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Maroc
Củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Maroc

VOV.VN -Dự kiến, tại chuyến thăm chính thức này, Chủ tịch Quốc hội sẽ có các cuộc hội đàm với Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Maroc.

Củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Maroc

Củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Maroc

VOV.VN -Dự kiến, tại chuyến thăm chính thức này, Chủ tịch Quốc hội sẽ có các cuộc hội đàm với Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Maroc.