Từ khóa tìm kiếm: Chủ tịch Souphanouvong

Chủ tịch Lào Souphanouvong từng sống ở Việt Nam trong nhiều năm
Chủ tịch Lào Souphanouvong từng sống ở Việt Nam trong nhiều năm

VOV.VN - Cùng với Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Bí thư Lào Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong đã đặt nền móng và dày công vun đắp quan hệ Việt-Lào.

Chủ tịch Lào Souphanouvong từng sống ở Việt Nam trong nhiều năm

Chủ tịch Lào Souphanouvong từng sống ở Việt Nam trong nhiều năm

VOV.VN - Cùng với Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Bí thư Lào Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong đã đặt nền móng và dày công vun đắp quan hệ Việt-Lào.