Từ khóa tìm kiếm: Chủ tịch thành phố Phan Thiết

Cựu Phó Chủ tịch Phan Thiết bị đề nghị mức án 5-6 năm tù giam
Cựu Phó Chủ tịch Phan Thiết bị đề nghị mức án 5-6 năm tù giam

VOV.VN - Các bị cáo đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được Nhà nước giao để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý đất đai.

Cựu Phó Chủ tịch Phan Thiết bị đề nghị mức án 5-6 năm tù giam

Cựu Phó Chủ tịch Phan Thiết bị đề nghị mức án 5-6 năm tù giam

VOV.VN - Các bị cáo đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được Nhà nước giao để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý đất đai.

Xét xử nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Xét xử nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết

Các bị cáo đã cố tình cho chuyển mục đích trái pháp luật 132 thửa đất với tổng diện tích hơn 170.000m2 làm phá vỡ quy hoạch thành phố Phan Thiết.

Xét xử nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết

Xét xử nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết

Các bị cáo đã cố tình cho chuyển mục đích trái pháp luật 132 thửa đất với tổng diện tích hơn 170.000m2 làm phá vỡ quy hoạch thành phố Phan Thiết.