Từ khóa tìm kiếm: Chủ tịch tỉnh Sơn La

Chủ tịch Sơn La phê chuẩn tân Chủ tịch huyện Mộc Châu
Chủ tịch Sơn La phê chuẩn tân Chủ tịch huyện Mộc Châu

VOV.VN - Ông Long Trung Tâm, Phó Bí thư huyện ủy giữ chức Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu.

Chủ tịch Sơn La phê chuẩn tân Chủ tịch huyện Mộc Châu

Chủ tịch Sơn La phê chuẩn tân Chủ tịch huyện Mộc Châu

VOV.VN - Ông Long Trung Tâm, Phó Bí thư huyện ủy giữ chức Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu.

Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh
Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Hoàng Quốc Khánh.

Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh

Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Hoàng Quốc Khánh.

Ông Lê Hồng Minh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La
Ông Lê Hồng Minh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La

VOV.VN - Ông Lê Hồng Minh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 -2021.

Ông Lê Hồng Minh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La

Ông Lê Hồng Minh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La

VOV.VN - Ông Lê Hồng Minh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 -2021.