Từ khóa tìm kiếm: Chủ tịch Trần Mạnh Hùng

CLB Hải Phòng thay Chủ tịch đội bóng
CLB Hải Phòng thay Chủ tịch đội bóng

VOV.VN - Theo nguồn tin của VOV.VN, CLB Hải Phòng sẽ thay Chủ tịch đội bóng và dự kiến sẽ hoàn tất thủ tục trong tháng 4/2021.

CLB Hải Phòng thay Chủ tịch đội bóng

CLB Hải Phòng thay Chủ tịch đội bóng

VOV.VN - Theo nguồn tin của VOV.VN, CLB Hải Phòng sẽ thay Chủ tịch đội bóng và dự kiến sẽ hoàn tất thủ tục trong tháng 4/2021.

VPF họp xử lý việc liên quan Phó chủ tịch Trần Mạnh Hùng
VPF họp xử lý việc liên quan Phó chủ tịch Trần Mạnh Hùng

VOV.VN - VPF nhận được công văn yêu cầu xử lý vụ việc từ VFF và sẽ tiến hành họp liên quan đến đoạn băng ghi âm có ông Phó chủ tịch Trần Mạnh Hùng.

VPF họp xử lý việc liên quan Phó chủ tịch Trần Mạnh Hùng

VPF họp xử lý việc liên quan Phó chủ tịch Trần Mạnh Hùng

VOV.VN - VPF nhận được công văn yêu cầu xử lý vụ việc từ VFF và sẽ tiến hành họp liên quan đến đoạn băng ghi âm có ông Phó chủ tịch Trần Mạnh Hùng.