Từ khóa tìm kiếm: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn

Mặt trận Tổ quốc phải đổi mới mạnh mẽ, nâng cao vai trò trước Nhân dân

VOV.VN - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nhiệm kỳ tới phải tự đổi mới mạnh mẽ, nâng cao vai trò, trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân.