Từ khóa tìm kiếm: chữa trị trầm cảm

Làm gì để giúp phụ nữ thoát khỏi “sát thủ” trầm cảm sau sinh?
Làm gì để giúp phụ nữ thoát khỏi “sát thủ” trầm cảm sau sinh?

VOV.VN - Trầm cảm sau sinh có thể nhẹ, vừa hoặc nặng, có thể thoáng qua hoặc kéo dài. Bệnh có thể điều trị và trong một số trường hợp có thể dự phòng.

Làm gì để giúp phụ nữ thoát khỏi “sát thủ” trầm cảm sau sinh?

Làm gì để giúp phụ nữ thoát khỏi “sát thủ” trầm cảm sau sinh?

VOV.VN - Trầm cảm sau sinh có thể nhẹ, vừa hoặc nặng, có thể thoáng qua hoặc kéo dài. Bệnh có thể điều trị và trong một số trường hợp có thể dự phòng.