Từ khóa tìm kiếm: Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh

Nguyễn Hữu Hạnh - minh chứng cho nỗ lực hòa giải, hòa hợp dân tộc
Nguyễn Hữu Hạnh - minh chứng cho nỗ lực hòa giải, hòa hợp dân tộc

VOV.VN - Cuộc đời và sự nghiệp nhiều bí ẩn của nhân sĩ Nguyễn Hữu Hạnh là một minh chứng rõ nét cho nỗ lực hòa giải dân tộc từ cả hai phía.

Nguyễn Hữu Hạnh - minh chứng cho nỗ lực hòa giải, hòa hợp dân tộc

Nguyễn Hữu Hạnh - minh chứng cho nỗ lực hòa giải, hòa hợp dân tộc

VOV.VN - Cuộc đời và sự nghiệp nhiều bí ẩn của nhân sĩ Nguyễn Hữu Hạnh là một minh chứng rõ nét cho nỗ lực hòa giải dân tộc từ cả hai phía.