Từ khóa tìm kiếm: chùm ca bệnh Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới

Covid-19 - chủng virus biết "chơi" trốn tìm, biết cách lẩn trốn lặng lẽ
Covid-19 - chủng virus biết "chơi" trốn tìm, biết cách lẩn trốn lặng lẽ

VOV.VN - Một chùm ca Covid-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 vừa được chẩn đoán vào ngày 4/5 với 22 ca nhiễm.

Covid-19 - chủng virus biết "chơi" trốn tìm, biết cách lẩn trốn lặng lẽ

Covid-19 - chủng virus biết "chơi" trốn tìm, biết cách lẩn trốn lặng lẽ

VOV.VN - Một chùm ca Covid-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 vừa được chẩn đoán vào ngày 4/5 với 22 ca nhiễm.