Từ khóa tìm kiếm: chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Nhà giáo có nhất thiết phải học sư phạm?

VOV.VN -Nhà giáo có phải học sư phạm; nên bỏ hay giữ bồi dưỡng chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho người học trường khác là vấn đề cần bàn luận thêm.