Từ khóa tìm kiếm: chuỗi liên kết sản xuất

Hiệu quả từ mô hình cánh đồng mẫu lớn ở Bình Định
Hiệu quả từ mô hình cánh đồng mẫu lớn ở Bình Định

VOV.VN - Nhờ xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn gắn với chuỗi liên kết sản xuất, các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Bình Định từng bước được nâng cao giá trị.

Hiệu quả từ mô hình cánh đồng mẫu lớn ở Bình Định

Hiệu quả từ mô hình cánh đồng mẫu lớn ở Bình Định

VOV.VN - Nhờ xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn gắn với chuỗi liên kết sản xuất, các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Bình Định từng bước được nâng cao giá trị.

Vải Lục Ngạn trên đất cao nguyên: Nông dân thu lời hàng tỷ đồng
Vải Lục Ngạn trên đất cao nguyên: Nông dân thu lời hàng tỷ đồng

VOV.VN - Cây vải tại Đắk Lắk hứa hẹn mùa quả ngọt, giúp nhiều gia đình làm giàu trong cảnh thị trường của các nông sản chủ lực đều ảm đạm.

Vải Lục Ngạn trên đất cao nguyên: Nông dân thu lời hàng tỷ đồng

Vải Lục Ngạn trên đất cao nguyên: Nông dân thu lời hàng tỷ đồng

VOV.VN - Cây vải tại Đắk Lắk hứa hẹn mùa quả ngọt, giúp nhiều gia đình làm giàu trong cảnh thị trường của các nông sản chủ lực đều ảm đạm.

Sản xuất liên kết theo chuỗi, nông sản Lâm Đồng nhẹ nhàng ứng phó dịch Covid-19
Sản xuất liên kết theo chuỗi, nông sản Lâm Đồng nhẹ nhàng ứng phó dịch Covid-19

VOV.VN - Nhờ chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, việc sản xuất các mặt hàng nông sản ở Lâm Đồng vẫn ổn định trước diễn biến của dịch Covid-19.

Sản xuất liên kết theo chuỗi, nông sản Lâm Đồng nhẹ nhàng ứng phó dịch Covid-19

Sản xuất liên kết theo chuỗi, nông sản Lâm Đồng nhẹ nhàng ứng phó dịch Covid-19

VOV.VN - Nhờ chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, việc sản xuất các mặt hàng nông sản ở Lâm Đồng vẫn ổn định trước diễn biến của dịch Covid-19.

Chuỗi liên kết sản xuất rời rạc khiến ngành cá tra gặp nhiều rủi ro
Chuỗi liên kết sản xuất rời rạc khiến ngành cá tra gặp nhiều rủi ro

VOV.VN - Sản xuất, chế biến, thị trường không ăn nhập thành một chuỗi liên kết, khiến ngành hàng cá tra Việt Nam đứng trước nhiều nguy cơ và rủi ro.

Chuỗi liên kết sản xuất rời rạc khiến ngành cá tra gặp nhiều rủi ro

Chuỗi liên kết sản xuất rời rạc khiến ngành cá tra gặp nhiều rủi ro

VOV.VN - Sản xuất, chế biến, thị trường không ăn nhập thành một chuỗi liên kết, khiến ngành hàng cá tra Việt Nam đứng trước nhiều nguy cơ và rủi ro.

Sản xuất rau an toàn cho thu nhập cao gấp 7 lần trồng lúa
Sản xuất rau an toàn cho thu nhập cao gấp 7 lần trồng lúa

VOV.VN - Việc chuyển đổi đất trồng lúa 2 vụ sang đất trồng rau an toàn ứng dụng công nghệ cao ở Ninh Bình bước đầu mang lại hiệu quả rõ rệt.

Sản xuất rau an toàn cho thu nhập cao gấp 7 lần trồng lúa

Sản xuất rau an toàn cho thu nhập cao gấp 7 lần trồng lúa

VOV.VN - Việc chuyển đổi đất trồng lúa 2 vụ sang đất trồng rau an toàn ứng dụng công nghệ cao ở Ninh Bình bước đầu mang lại hiệu quả rõ rệt.

Nông dân và doanh nghiệp cần đi “cùng thuyền” trong xuất khẩu gạo
Nông dân và doanh nghiệp cần đi “cùng thuyền” trong xuất khẩu gạo

VOV.VN - Chính sách xuất khẩu gạo thời gian tới cần có điều chỉnh, tạo sự công bằng giữa nông dân và doanh nghiệp.

Nông dân và doanh nghiệp cần đi “cùng thuyền” trong xuất khẩu gạo

Nông dân và doanh nghiệp cần đi “cùng thuyền” trong xuất khẩu gạo

VOV.VN - Chính sách xuất khẩu gạo thời gian tới cần có điều chỉnh, tạo sự công bằng giữa nông dân và doanh nghiệp.

Rớt giá, rau biến thành... rác
Rớt giá, rau biến thành... rác

Nhiều loại rau rớt giá mạnh sau Tết, nông dân Quỳnh Lưu nhổ bỏ su hào, rau cải bởi giá bán không đủ công thu hoạch.

Rớt giá, rau biến thành... rác

Rớt giá, rau biến thành... rác

Nhiều loại rau rớt giá mạnh sau Tết, nông dân Quỳnh Lưu nhổ bỏ su hào, rau cải bởi giá bán không đủ công thu hoạch.

Thiếu chuỗi giá trị bền vững - nông nghiệp dễ bị tổn thương
Thiếu chuỗi giá trị bền vững - nông nghiệp dễ bị tổn thương

VOV.VN - Giải pháp cốt yếu vẫn là thực hiện có hiệu quả chuỗi giá trị trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, thủy sản.

Thiếu chuỗi giá trị bền vững - nông nghiệp dễ bị tổn thương

Thiếu chuỗi giá trị bền vững - nông nghiệp dễ bị tổn thương

VOV.VN - Giải pháp cốt yếu vẫn là thực hiện có hiệu quả chuỗi giá trị trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, thủy sản.