Từ khóa tìm kiếm: chương trình của 27 môn học mới

Chương trình giáo dục mới triển khai đại trà ở lớp 1 vào năm 2020

VOV.VN - Chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ thực hiện lộ trình áp dụng như sau: năm học 2020-2021 đối với lớp 1; năm học 2021-2022 đối với lớp 2 và lớp 6.