Từ khóa tìm kiếm: chương trình hỗ trợ

Đến 2025, thành lập mới 10.000 tổ chức kinh tế tập thể
Đến 2025, thành lập mới 10.000 tổ chức kinh tế tập thể

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu đến năm 2025 thành lập mới 10.000 tổ chức kinh tế tập thể.

Đến 2025, thành lập mới 10.000 tổ chức kinh tế tập thể

Đến 2025, thành lập mới 10.000 tổ chức kinh tế tập thể

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu đến năm 2025 thành lập mới 10.000 tổ chức kinh tế tập thể.

Anh sẽ dừng một số chương trình hỗ trợ cho phe đối lập Syria
Anh sẽ dừng một số chương trình hỗ trợ cho phe đối lập Syria

VOV.VN - Chính phủ Anh ngày 19/8 cho biết sẽ chấm dứt một số chương trình hỗ trợ cho lực lượng đối lập Syria tại các khu vực do nhóm này kiểm soát.

Anh sẽ dừng một số chương trình hỗ trợ cho phe đối lập Syria

Anh sẽ dừng một số chương trình hỗ trợ cho phe đối lập Syria

VOV.VN - Chính phủ Anh ngày 19/8 cho biết sẽ chấm dứt một số chương trình hỗ trợ cho lực lượng đối lập Syria tại các khu vực do nhóm này kiểm soát.

Hợp tác xã nông nghiệp là “bà đỡ” cho kinh tế hộ
Hợp tác xã nông nghiệp là “bà đỡ” cho kinh tế hộ

VOV.VN - Các Hợp tác xã nông nghiệp đã thực hiện tốt hoạt động dịch vụ cho kinh tế hộ thành viên, góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp của Đà Nẵng.

Hợp tác xã nông nghiệp là “bà đỡ” cho kinh tế hộ

Hợp tác xã nông nghiệp là “bà đỡ” cho kinh tế hộ

VOV.VN - Các Hợp tác xã nông nghiệp đã thực hiện tốt hoạt động dịch vụ cho kinh tế hộ thành viên, góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp của Đà Nẵng.

Dự luật thay thế Obamacare liệu có qua được “ải” Thượng viện?
Dự luật thay thế Obamacare liệu có qua được “ải” Thượng viện?

VOV.VN - Theo giới phân tích, cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện liên quan đến việc thay thế Obamacare sẽ căng thẳng và khó khăn hơn nhiều.

Dự luật thay thế Obamacare liệu có qua được “ải” Thượng viện?

Dự luật thay thế Obamacare liệu có qua được “ải” Thượng viện?

VOV.VN - Theo giới phân tích, cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện liên quan đến việc thay thế Obamacare sẽ căng thẳng và khó khăn hơn nhiều.

Bàn giao chương trình hỗ trợ kỹ thuật du lịch lớn nhất tại Việt Nam
Bàn giao chương trình hỗ trợ kỹ thuật du lịch lớn nhất tại Việt Nam

VOV.VN -Sự hỗ trợ của Dự án EU-ESRT giúp địa phương ba tỉnh có điều kiện để phát triển du lịch trong thời gian tới.

Bàn giao chương trình hỗ trợ kỹ thuật du lịch lớn nhất tại Việt Nam

Bàn giao chương trình hỗ trợ kỹ thuật du lịch lớn nhất tại Việt Nam

VOV.VN -Sự hỗ trợ của Dự án EU-ESRT giúp địa phương ba tỉnh có điều kiện để phát triển du lịch trong thời gian tới.