Từ khóa tìm kiếm: Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc

Chủ tịch Quốc hội: Phát triển bền vững là con đường tất yếu
Chủ tịch Quốc hội: Phát triển bền vững là con đường tất yếu

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội khẳng định, đối với Việt Nam, phát triển bền vững là con đường tất yếu, là yêu cầu xuyên suốt. 

Chủ tịch Quốc hội: Phát triển bền vững là con đường tất yếu

Chủ tịch Quốc hội: Phát triển bền vững là con đường tất yếu

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội khẳng định, đối với Việt Nam, phát triển bền vững là con đường tất yếu, là yêu cầu xuyên suốt.