Từ khóa tìm kiếm: chuyển dịch số

Bùng nổ kinh tế số và thách thức an ninh mạng
Bùng nổ kinh tế số và thách thức an ninh mạng

VOV.VN - Kinh tế số phát triển không ngừng cả nền tảng hạ tầng lẫn thị trường kinh doanh kèm theo đó là không ít thách thức về an ninh mạng.

Bùng nổ kinh tế số và thách thức an ninh mạng

Bùng nổ kinh tế số và thách thức an ninh mạng

VOV.VN - Kinh tế số phát triển không ngừng cả nền tảng hạ tầng lẫn thị trường kinh doanh kèm theo đó là không ít thách thức về an ninh mạng.

“Luật chơi” nào cho hệ sinh thái số Việt Nam?
“Luật chơi” nào cho hệ sinh thái số Việt Nam?

VOV.VN - Việt Nam phải xây dựng một "luật chơi" công bằng, bình đẳng, với hiệu lực đủ mạnh để tất cả các "người chơi" trong hệ sinh thái số đều phải tuân thủ.

“Luật chơi” nào cho hệ sinh thái số Việt Nam?

“Luật chơi” nào cho hệ sinh thái số Việt Nam?

VOV.VN - Việt Nam phải xây dựng một "luật chơi" công bằng, bình đẳng, với hiệu lực đủ mạnh để tất cả các "người chơi" trong hệ sinh thái số đều phải tuân thủ.

Mỗi ngân hàng Việt đang phải dùng cả nghìn người để đếm tiền mặt
Mỗi ngân hàng Việt đang phải dùng cả nghìn người để đếm tiền mặt

VOV.VN - Nền kinh tế số là mục tiêu phát triển của Việt Nam, nhưng thực trạng dùng tiền mặt là chủ yếu như hiện nay vẫn là rào cản lớn khó vượt qua.

Mỗi ngân hàng Việt đang phải dùng cả nghìn người để đếm tiền mặt

Mỗi ngân hàng Việt đang phải dùng cả nghìn người để đếm tiền mặt

VOV.VN - Nền kinh tế số là mục tiêu phát triển của Việt Nam, nhưng thực trạng dùng tiền mặt là chủ yếu như hiện nay vẫn là rào cản lớn khó vượt qua.

Cơ hội nào cho Việt Nam bứt phá trong chuyển dịch số?
Cơ hội nào cho Việt Nam bứt phá trong chuyển dịch số?

VOV.VN - Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang tiến tới nhanh chóng, Việt Nam cần làm gì để tận dụng cơ hội bứt phá trong cuộc Cách mạng số.

Cơ hội nào cho Việt Nam bứt phá trong chuyển dịch số?

Cơ hội nào cho Việt Nam bứt phá trong chuyển dịch số?

VOV.VN - Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang tiến tới nhanh chóng, Việt Nam cần làm gì để tận dụng cơ hội bứt phá trong cuộc Cách mạng số.