Từ khóa tìm kiếm: chuyển đổi mô hình hoạt động

Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng dừng hoạt động
Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng dừng hoạt động

VOV.VN - Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết, bắt đầu từ hôm nay (20/3), Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng dừng hoạt động khám, chữa bệnh để hoàn tất các thủ tục giải thể, nghĩa vụ thuế, chuẩn bị bàn giao và trở thành cơ sở 2 của Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.

Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng dừng hoạt động

Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng dừng hoạt động

VOV.VN - Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết, bắt đầu từ hôm nay (20/3), Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng dừng hoạt động khám, chữa bệnh để hoàn tất các thủ tục giải thể, nghĩa vụ thuế, chuẩn bị bàn giao và trở thành cơ sở 2 của Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.

Hợp tác xã nông nghiệp là “bà đỡ” cho kinh tế hộ
Hợp tác xã nông nghiệp là “bà đỡ” cho kinh tế hộ

VOV.VN - Các Hợp tác xã nông nghiệp đã thực hiện tốt hoạt động dịch vụ cho kinh tế hộ thành viên, góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp của Đà Nẵng.

Hợp tác xã nông nghiệp là “bà đỡ” cho kinh tế hộ

Hợp tác xã nông nghiệp là “bà đỡ” cho kinh tế hộ

VOV.VN - Các Hợp tác xã nông nghiệp đã thực hiện tốt hoạt động dịch vụ cho kinh tế hộ thành viên, góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp của Đà Nẵng.