Từ khóa tìm kiếm: chuyển đổi số

EVNSPC tích cực chuyển đổi số để phục vụ khách hàng sử dụng điện
EVNSPC tích cực chuyển đổi số để phục vụ khách hàng sử dụng điện

VOV.VN - Năm 2021, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tiếp tục tập trung số hóa tất cả các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khách hàng, tài chính, nhân lực…

EVNSPC tích cực chuyển đổi số để phục vụ khách hàng sử dụng điện

EVNSPC tích cực chuyển đổi số để phục vụ khách hàng sử dụng điện

VOV.VN - Năm 2021, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tiếp tục tập trung số hóa tất cả các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khách hàng, tài chính, nhân lực…